Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Routine Notices

Exam Schedule: 4 Yrs B.Sc. 1st Year (Regular 2080)

View More »


Exam Schedule: 4 Years, B.B.S., B.A & B.Ed. 1st Year -2080(Only for Regular Students)

View More »


Exam Center Notices

२०८० सालको ४ बर्षे स्नातक तह बि.एस्सी प्रथम वर्ष नियमित तर्फ काठमाण्डौ उपत्यका र चौतरा क्याम्पसका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना

View More »


Revised Exam Center [Kathmandu valley& Kavre] :BBS -I 2080 REGULAR

View More »


[Revised] L.L.B 1st Year नियमित तथा आंशिक तर्फका परिक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

View More »


स्नातकोत्तर तह दोश्रो (२०७९) मानविकी, व्यवस्थापन संकाय, शिक्षाशास्त्र संकाय र एम.पी.ए. तर्फका आँशिक तथा प्राइभेट परीक्षा दिने परिक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

View More »


General Notices

३ वर्षे स्नातक तह BA तेश्रो वर्ष आँशिकको फारम भर्ने जरुरी सूचना

View More »


३ वर्षे स्नातक तह BA तेश्रो वर्षको फारम भर्ने जरुरी सूचना

View More »


४ वर्षे स्नातक तह चौथो वर्षको फारम भर्ने जरुरी सूचना

View More »


३ वर्षे स्नातक तह L.LB. दोश्रो वर्षको फारम भर्ने जरुरी सूचना

View More »


3 वर्षे स्नातक तह BA प्रथम वर्षको फारम भर्ने जरुरी सूचना

View More »


४ वर्षे स्नातक तह BFA प्रथम वर्षको फारम भर्ने जरुरी सूचना

View More »