Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

छपाई कागज खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न आव्हान गरिएको सूचना

सूचना 


Notices

RETOTALLING REPORT OF 3 YRS. B.A. 3RD YEAR 2078

Click here to view »»

View More »


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना »»

View More »


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना »»

View More »