Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

३ वर्षे स्नातक तह वि.ए. र वि.एड प्रथम वर्षको काठमाडौं उपत्यका लगायत वाहिरका जिल्लाका परिक्षार्थीहरुको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

CLICK HERE TO VIEW


Notices

RETOTALLING REPORT OF 3 YRS. B.A. 3RD YEAR 2078

Click here to view »»

View More »


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना »»

View More »


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना »»

View More »