Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

३ बर्षे स्नातक तह एल.एल.बि तेस्रो बर्षको काठमाडौं उपत्यका जिल्लाका परिक्षार्थीहरुको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

सूचना सूचना सूचनाclick here to display


Notices

RETOTALLING REPORT OF 3 YRS. B.A. 3RD YEAR 2078

Click here to view »»

View More »


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना »»

View More »


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना »»

View More »