Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

२०७९ सालको ४बर्षे खाद्य प्रविधि (स्नातक तह) वि. टेक चौथो बर्षेको नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

सूचना 


Notices

RETOTALLING REPORT OF 3 YRS. B.A. 3RD YEAR 2078

Click here to view »»

View More »


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना »»

View More »


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना »»

View More »