Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

4 yrs. B.ED. I 2077 Retotaling Result

Click here to View


Notices

४ बर्षे (स्नातक तह ) B.F. A चौथो बर्षको नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परिक्षा आबेदन फाराम भर्ने सूचना

Click Here »»

View More »


३ बर्षे (स्नातक तह ) प्रथम,दोस्रो, तेस्रो बर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परिक्षा आबेदन फाराम भर्ने सूचना

Click Here »»

View More »


आशयका प्रस्ताबहरु स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

सुचना  »»

View More »