Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

एक बर्षे बि.एड. को आँशिक परिक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परिक्षा आबेदन फारम भर्ने सूचना

Click here to View


Notices

४ बर्षे (स्नातक तह ) B.F. A चौथो बर्षको नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परिक्षा आबेदन फाराम भर्ने सूचना

Click Here »»

View More »


३ बर्षे (स्नातक तह ) प्रथम,दोस्रो, तेस्रो बर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परिक्षा आबेदन फाराम भर्ने सूचना

Click Here »»

View More »


आशयका प्रस्ताबहरु स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

सुचना  »»

View More »