Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

Online फारम भर्न कठिनाई भएको र फारम भर्न नसकेका क्याम्पसहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सुचना |

त्रिभुवन बिश्व बिद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा प्रकाशित  स्नातक तह दोस्रो बर्ष का परीक्षा आबेदन फाराम online बिधिको माध्यम बाट भराउन संबंधित क्याम्पसलाई सुचित गराइसकेको छ ।केहि क्षेत्रमा फाराम  भर्न समस्या आयो भन्ने खबर प्राप्त भयेकोले उक्त समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया शुरु भैसकेको ले एकल तथा दोब्बर शुल्क का आबेदन फाराम संबंधित क्याम्पस बाट भर्न लगाइ फारामa को सम्पुर्ण शुल्क बुझाएको बैंक भौचर सहित यही मिति 2077 माघ 25 गतेभित्र संबंधित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय मा बुझाउन सूचित गरिन्छ ।


Notices

३ वर्षे एल.एल.वी.प्रथम वर्ष २०७६ को नियमित तथा आँशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेे सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ,बल्खु३ वर्षे एल.एल.वी.प्रथम वर्ष २०७६ को नियमित तथा आँशिक  परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेे सूचनात्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय»»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको सुचना |

. »»

View More »