Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

३ बर्षे एल.एल.वि.दोस्रो वर्षको आंशिक परीक्षा आवेदन फारम भर्ने भराउने सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु


श्री नेपाल ल क्याम्पस,
प्रदर्शनी मार्ग,
काठमाण्डौ ।

विषय : ३ बर्षे एल.एल.वि.दोस्रो वर्षको आंशिक परीक्षा आवेदन फारम 
       भर्ने भराउने सूचना

    त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालमा संचालन हुने ३ वर्षे एल.एल.वि.दोस्रो वर्ष  को आशिक परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुलाई २०७७ साल माघ १६ गते देखि फागुन १६ गते  सम्ममा क्याम्पसहरुले परीक्षा आवेदन फारम भराई सक्नुहुन जानकारी गराइन्छ । साथै शुल्क तथा अन्य नियमका हकमा गत सालको अनुुसार नै हुनेछ । २०७७ साल फागुन १६ गते पछि एक हप्तासम्म दोब्वर दस्तुर लिई क्याम्पसहरुले फारम भराउन सक्नेछन । साधारण म्याद सकिएको दुई दिन भित्र सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा चेक,ड्राफ्ट वा भौचर सहित उक्त फारम बुझाई सक्नु पर्नेछ र दोब्वर दस्तुरको पनि सोहि अनुसार म्याद सकिएको दुई दिन भित्र सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा चेक, ड्राफ्ट वा भौचर सहित उक्त फारम क्याम्पसहरुले बुझाई सक्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना गरीएको छ ।
सााथै यो सूचना त्रि.वि.प.नि.का वल्खुको https://tuexam.edu.np मा हेर्न सकिन्छ ।

परीक्षा नियन्त्रक


Notices

३ वर्षे एल.एल.वी.प्रथम वर्ष २०७६ को नियमित तथा आँशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेे सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ,बल्खु३ वर्षे एल.एल.वी.प्रथम वर्ष २०७६ को नियमित तथा आँशिक  परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेे सूचनात्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय»»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको सुचना |

. »»

View More »