Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

परीक्षा आवेदन फाराम सम्बन्धि सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
 परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको 
सूचना


त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक प्रणाली अनुरुप स्नातक तह द्वितीय वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम Online बाट भराई एकल र दोब्बर दस्तुर वापतको रकम बैंक दाखिला गरेको भौचर सहित मिति २०७७ साल फाल्गुण ६ गते भित्र सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउन हुन सूचित गरिन्छ । 

परीक्षा नियन्त्रक


Notices

३ वर्षे एल.एल.वी.प्रथम वर्ष २०७६ को नियमित तथा आँशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेे सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ,बल्खु३ वर्षे एल.एल.वी.प्रथम वर्ष २०७६ को नियमित तथा आँशिक  परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेे सूचनात्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय»»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको सुचना |

. »»

View More »