Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवनविश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु
                 स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

  त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय वाट मिति २०७७ पौष ०९ गते प्रकाशित सूचना अनुसार आज मिति २०७७ माघ ०९ गते सम्म भरिएका परीक्षा आवेदन फारमको संख्या यकिन गरी सो वापत त्रि.वि.प. नि.का.मा वुझाउनु पर्ने कुल रकमको वैंक भौचर कटाई website: www. tuexam.edu.np मा गई नयाँ लिंक online form Campus मा गई प्राप्त  निर्देशन अनुसार संलग्न फारम भर्न हुृन सम्वन्धित सवै क्याम्पसहरुलाई सूचित गरिन्छ ।

पुनश्च: Campus  ID, Password र अन्य जानकारीको लागि सम्वन्धित क्याम्पसको आधिकारीक व्यक्तिले फो.नं. ०१४२८३९१० र ९८४१४३८४७९ मा सम्पर्क गर्न हुन सूचित गरिन्छ ।


Notices

३ वर्षे एल.एल.वी.प्रथम वर्ष २०७६ को नियमित तथा आँशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेे सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ,बल्खु३ वर्षे एल.एल.वी.प्रथम वर्ष २०७६ को नियमित तथा आँशिक  परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेे सूचनात्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय»»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको सुचना |

. »»

View More »