Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

EXAMINATION SCHEDULE: Four Years B. Tech. (Food Technology)–2077

त्रिभुवनविश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु

त्रिभुवनविश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालको Four Years B. Tech. (Food Technology) प्रथम,दोस्रो,तेस्रो र चौथो वर्षको (पूरा तथाआंशिक) परीक्षादिने परीक्षार्थीहरुको निम्नकार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालनहुने भएकोले सम्बन्धित सबैकोजानकारीको लागि यो सूचनाप्रकाशित गरिएको छ ।

परीक्षा समयः१२ः०० देखि ३ः०० बजे सम्म

Four Years B. Tech. (Food Technology) 1st year &2nd year-2077

1st Year

2nd year

Exam Date

Subject/Code No.

Exam Date

Subject/Code No.

2077-10-09

Physics

2077-10-11

Food Engineering

2077-10-13

Instrumental Techniques of Analysis

2077-10-14

Food Chemistry

2077-10-16

Math &Stat

2077-10-18

Bio-chemistry & Human Nutrition

2077-10-21

Basic & Food Microbiology

2077-10-22

Principles of Food Processing

2077-10-26

Chemistry

2077-10-27

TPF-I

2077-11-02

Basic principles of Engineering

 

 

Four Years B. Tech. (Food Technology) 3rd year &4th year-2077

3rd year

4th year

Exam Date

Subject/Code No.

Exam Date

Subject/Code No.

2077-10-12

Biochemical Engineering

2077-10-25

Operation Research Food Plant Mgmt.

2077-10-15

TFP-II

2077-10-29

Dairy Technology

2077-10-19

TFP-III

2077-11-03

Storage & Packaging Technology

2077-10-23

Industrial Microbiology

 

2077-10-28

Food Q.C. & Analysis


परीक्षानियन्त्रक


Notices

अत्यन्त जरुरी सुचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप संचालित स्नातक तह तृतीय वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्न छुट भएका परीक्षार्थीहरुलाई २०७७ माघ ७»»

View More »


स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवनविश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु                 स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना  त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय»»

View More »


स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र एक वर्षे वि.एड मौका समेतका काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र एक वर्षे वि.एड मौका समेतका काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक»»

View More »