Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

EXAMINATION SCHEDULE: Four YearsB.Sc. Nutrition and Dietetics Year-2077

त्रिभुवनविश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु

त्रिभुवनविश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालको बी.एस्सी. न्यूट्रेशन एण्ड डाइटेटिक्सतर्पm प्रथम,दोस्रो(आंशिकमात्र),तेस्रो र चौथो वर्षको (पूरा तथाआंशिक)परीक्षादिनेपरीक्षार्थीहरुको निम्नकार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालनहुने भएकोले सम्बन्धित सबैकोजानकारीको लागि यो सूचनाप्रकाशित गरिएको छ ।

परीक्षा समयः८ः०० देखि ११ः०० बजे सम्म

Four Years B.Sc. Nutrition and Dietetics 1st year& 2nd year-2077

1st year

2nd year

Exam Date

Subjects/Code No.

 

Exam Date

Subjects/Code No.

2077-09-29

Math and Statistics (BND-101)

2077-10-02

Food Processing -BND-201_

2077-10-06

principles of food science and Nutrition

2077-10-07

 Nutritional Biochemistry (BND -202)

2077-10-11

Nutritional Physiology                      

2077-10-12

Food Science-I (BND-203)

2077-10-16

 Biophysics (BND-104)

2077-10-18

Food Science-II (BND-204)

2077-10-21

Food and Medical Microbiology (BND-106)

2077-10-22

Food Toxicology (BND-206)

2077-10-25

Food Chemistry (BND-105)

2077-10-26

Hygiene & Sanitation (BND-205)

 

Four Years B.Sc. Nutrition and Dietetics 3rd year& 4thyear-2077

3rd year

4th year

Exam Date

Subjects/Code No.

 

Exam Date

Subjects/Code No.

 

2077-10-04

Human Nutrition (BND- 301)

 

2077-09-28

Food Habit Nutritional Assessment

(BND-401)

2077-10-08

Catering & Management (BND-302)

2077-10-05

Clinical Nutrition (BND-402)

2077-10-13

Research Methodology & Computer Applications (BND-305)

2077-10-09

Dietetics (BND-403)

 

2077-10-19

Food Quality Control & Analysis (BND-304)

 

2077-10-23

Community Nutrition & Nutritional Education(BND-303)

 

परीक्षानियन्त्रक


Notices

अत्यन्त जरुरी सुचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप संचालित स्नातक तह तृतीय वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्न छुट भएका परीक्षार्थीहरुलाई २०७७ माघ ७»»

View More »


स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवनविश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु                 स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना  त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय»»

View More »


स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र एक वर्षे वि.एड मौका समेतका काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र एक वर्षे वि.एड मौका समेतका काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक»»

View More »