Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Routine Notices

Exam Schedule: 3YRS B.A./B.Ed 2nd Year -2078

Notice »»

View More »


Exam Schedule: 4 YRS B.S.C., B.B.S., B.A. and B.ed. 2nd Year-2078 (New)

Notice »»

View More »


Exam Schedule: 3YRS L.L.M 1st Year -2076

Notice »»

View More »


Exam Schedule: 3YRS L.L.M 2nd Year -2076

Notice »»

View More »


Exam Schedule: 5YRS B.A.LLB 1st Year -2077

Notice »»

View More »


Exam Schedule: B.F.A 3rd Year -2078

Notice »»

View More »


Exam Center Notices

स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको काठमाडौ उपत्यका वाहिरका जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना(Corrected)

Notice »»

View More »


Exam Schedule : Master Level First Year -2077 (Revised: 2079/02/08)

Notice »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्ष वी.वी.एस. तर्फको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह वि.एड र वि.एस्सी. तृतीय वर्षको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here »»

View More »


तीन वर्षे स्नातक तह एल. एल. बी. दोस्रो वर्षको (आंशिक तथा मौका) परीक्षा 2077 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here »»

View More »


Examination Schedule: 3Yrs LLB 2nd Year 2077 (REVISED: 2078-12-02)

. »»

View More »


General Notices

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको सुचना

सुचना>> »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको सुचना

सुचना>>> »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको सुचना

सुचना >> »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको सुचना

सुचना »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरुरी सुचना

Notice »»

View More »


3 वर्षे (स्नातक तह) एल. एल. वी. प्रथम वर्षको आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना |

Notice »»

View More »