Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Routine Notices

Exam Schedule: 1st,2nd,3rd &4th Years B.Tech. ( Food Technology 2079) Revised

click here to display »»

View More »


Exam Schedule: 1st,2nd,3rd &4th Years B.Tech. ( Food Technology 2079)

click here to display »»

View More »


Exam Schedule: 4 Yrs B.A, B.Ed, B.B.S and B.Sc 1st year (Partial 2078/Regular-2079)

click here to display »»

View More »


Exam Schedule: 4Yrs B.Ed., B.B.S.& B.Sc. 4th Year-2079

Click Here To View »»

View More »


Exam Schedule: 3-Yrs B.A. , B.ED. 1st Year- Partial-2078

Click Here To View »»

View More »


Exam Schedule: 3 Years LL.B.3rd Year-2078[Partial)

Click Here »»

View More »


Exam Center Notices

३ बर्षे स्नातक तह बि.ए. तेस्रो वर्षको आंशिक / प्राइभेट आंशिक परिक्षा २०७९ को परीक्षा केन्द्रहरु सम्बन्धी सूचना

Click here to view »»

View More »


३ बर्षे स्नातक तह बि.ए. तेस्रो वर्षको आंशिक / प्राइभेट आंशिक परिक्षा २०७९ को परीक्षा केन्द्रहरु सम्बन्धी सूचना

Click here to view »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह चौथो वर्षको काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click here to view »»

View More »


3 YRS B.ED. III 2078 RETOTALING REPORT

3 YRS B.ED. III 2078 RETOTALING REPORT »»

View More »


३ बर्षे स्नातक तह एल.एल.बि तेस्रो बर्षको काठमाडौं उपत्यका जिल्लाका परिक्षार्थीहरुको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

सूचना सूचना सूचनाclick here to display »»

View More »


3 Yrs B.A. PART I CENTRE 2078 EXAM STARTING DATE:2079/11/01

Click here to view »»

View More »


General Notices

RETOTALLING REPORT OF 3 YRS. B.A. 3RD YEAR 2078

Click here to view »»

View More »


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना »»

View More »


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको ध्यानाकर्षण सम्वन्धमा

Notice>>> »»

View More »


4 B.Sc. IV PART 2078 RETOTALING RESULT

4 B.Sc. IV PART 2078 RETOTALING RESULT »»

View More »


Retotaling result of 4 Yrs B.A 1st Year 2077

Retotaling  result of 4 Yrs B.A 1st Year 2077  »»

View More »