Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Routine Notices

Exam Schedule : Master's Level 2nd Year -2077

. »»

View More »


Examination Schedule: 4 Years Bachelor Level BFA- 2nd Year -2077

. »»

View More »


Examination Schedule: 3 Years LLB - 1st Year(Partial) -2076

. »»

View More »


Exam Schedule 4/3 Years B.Sc., B.B.S, B.Ed. 1st Year -2077 (REVISED-New)

' »»

View More »


Exam Schedule 4/3 Years B.Sc., B.B.S, B.Ed. 1st Year -2077

. »»

View More »


Exam Schedule 4/3 Years B.Sc., B.B.S, B.Ed. 2nd Year -2077

. »»

View More »


Exam Center Notices

Center List of 3 Years LLB - 1st Year(Partial) -2076

. »»

View More »


भर्ना समुह २०७७(2020) सालको त्रि. वि. registration गर्ने म्याद पुन: थप गरिएको सुचना |

. »»

View More »


Important Notice

. »»

View More »


Exam Schedule 4/3 Years B.Sc., B.B.S, B.Ed. 1st Year -2077 (REVISED-New-1)

. »»

View More »


३/४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (REVISED-New)

. »»

View More »


३/४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (REVISED-Corrected)

. »»

View More »


General Notices

पोष्ट ग्य्राजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ्ग साइकोलोजी, स्कूल काउन्सिलिङ्ग र पोष्ट ग्य्राजुएट इन उमन स्टडिजको पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको फारम भर्ने भराउने सूचना |

. »»

View More »


एक वर्षे वी. एड.का नियमित, आंशिक तथा मौका समेत परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना

. »»

View More »


Notice for LLB Second Year

. »»

View More »


IMPORTANT NOTICE

IMPORTANT NOTICE »»

View More »


४७औं दीक्षान्त समारोह(२०७८) मा भाग लिन ONLINE अवदेन फारम भर्ने सुचना |

. »»

View More »


३ वर्षे एल.एल.एम. तेस्रो वर्षको आंशिक परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने भराउने सम्बन्धमा |

. »»

View More »