Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Routine Notices

Exam Schedule: 3 Years LLB 1st Year(Regular) New Course 2078

. »»

View More »


Examination Schedule:One Year B.Ed. 2077

. »»

View More »


Exam Schedule: Post Graduate Diploma In Counseling Psychology, School Counseling & Post Graduate in Women Studies (REVISED-Date-2078/09/02)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालको २०७८ मा संचालन  हुने पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिंग»»

View More »


Exam Schedule: Post Graduate Diploma In Counseling Psychology, School Counseling & Post Graduate in Women Studies

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु        त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालको २०७८ मा संचालन  हुने पोष्ट»»

View More »


Examination Schedule M One Year B. Ed. 2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय,बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालको २०७८ सालमा संचालन हुने एक वर्षे वि.एडका पुरा,आंशिक र मौका»»

View More »


Exam Schedule: 5 Years B.A LLB 4th Year, Partial 2078(REVISED)

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७८ सालमा संचालन हुने कानून संकायतर्फ ५ वर्षे वी.ए.एल.एल.वी. चौथो वर्षका»»

View More »


Exam Center Notices

Examination Schedule:4 Yrs Bachelor Level 1st Year 2078 (Revised:2078-10-04)

. »»

View More »


Examination Schedule:3 Yrs Bachelor Level 3rd Year 2078(Revised:2078-10-04)

. »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह वि.एस्सी.चौथो वर्षको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७८ साल माघ ०५ गते देखि संचालन हुने २०७८ सालको वार्षिक परीक्षा प्रणाली अन्र्तगत विज्ञान»»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह चौथो वर्षको काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेप्लान्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धि सूचना (REVISED)

Click here to get New Center List »»

View More »


Exam Schedule: 3 Years LLB 3rd Year 2077

. »»

View More »


Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S. & B.Ed. 4th. Year 2078 (Revised)

. »»

View More »


General Notices

IMPORTANT NOTICE FOR EXAM

. »»

View More »


सेवाहरु बन्द रहने सुचना

. »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको नियमित परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना |

. »»

View More »


स्नातक तह ३ वर्षे एल. एल.बि.दोस्रो वर्षको आंशिक तथा मौका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

. »»

View More »


बी.टेक (खाद्य प्र्रविधि) स्नातक तह प्रथम,दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षको र वी.एस्सी (न्यूट्रिशन एण्ड डाइटेटिक्स) प्रथम,दोस्रो र तेस्रो , चौथो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

. »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह चौथो वर्ष तथा एक वर्षे वी. एड.को परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सम्वन्धि सूचना

. »»

View More »