Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

रोस्टर तयार गर्ने समबन्धमा

प्रस्तुत बिषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको स्नातक तहमा  उत्तरपुस्तिक परीक्षण कार्य गर्ने प्रयोजन्का लागि त्यस  केन्द्रीय विभागका बिषयगत प्रध्यापकहरुको रोस्टर सुची अध्यावधिक गर्नुपर्ने भए्को ले सो कार्यको लागि देहायका आधारहरु तयार गरी यस कार्यालयमा २०७६ फागुन मसान्त भित्र केन्द्रीय विभागको आधिकारीक पत्र सहित Email:tuexam@tribhuvan-university.edu.np मा अनिवार्य पठईदिनुहुन अनुरोध छ|

परीक्षा नियन्त्रक
Notices

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको मौका समेतको परीक्षा दिने आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएकोबारे बिशेष सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु  त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७६ सालमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको परीक्षा दिने मानविकी,»»

View More »


Exam. Form: 3 Years LLM. 2nd Year (Partial Exam.–2075)

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुExam. Form: 3 Years LLM. 2nd Year (Partial Exam.–2075)त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप सञ्चालन हुने ३ वर्षे»»

View More »


Exam. Form: 4 Years BFA 4th Year 2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुExam. Form: 4 Years BFA 4th Year 2077त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप सञ्चालन हुने ४ वर्षे वी।एफ»»

View More »