Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

Exam Schedule : 5 Years B.A. LL.B. 2nd Year 2076


 त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ 
 सालमा संचालन हुने कानून संकायतर्फ ५ वर्षे वी.ए. एल.एल. वी. दोस्रो वर्षका आंशिक परीक्षा दिने 
 परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालन गरिने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको 
  लागि यो कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छ । 

             परीक्षा समय  : बिहान ११.०० बजेदेखि दिउँसो २.०० बजेसम्म ।
      

Date

Code

Subjects

2076–8-25

Law-380

Procedural Law

2076-08-27

Law-381

Media Law

2076-08-29

Law-382

Fiscal Law

2076-08-30

Law-376

Economics

2076-09-01

Law-375

International Relation & Diplomacy

2076-09-02

Law-383

International Trade Law

2076-09-03

Law-385

Law & Social Welfare

2076-09-04

Law-378

Jurisprudence

2076-09-06

Law-384

Equity & Torts

2076-09-07

Law-377

Social Work

2076-09-08

Law-379

Constitution Law


   काठमाण्डौ उपत्यकाको परीक्षा केन्द्र  :  महेन्द्ररत्न क्याम्पस,ताहाचल
   
    पृथ्वीनारायण क्याम्पस                      :  पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा 
                                                                                                                                                    परीक्षा नियन्त्रक


Notices

२ वर्षे एल.एल.एम दोस्रो वर्ष २०७५ को आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने भराउने सूचना |

      त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय ,बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा संचालन हुने २ वर्षे एल.एल.एम दोस्रो वर्ष २०७५ को आंशिक»»

View More »


Exam Schedule : 5 Years B.A. LL.B. 2nd Year 2076

 त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६  सालमा संचालन हुने कानून संकायतर्फ ५ वर्षे वी.ए. एल.एल. वी. दोस्रो वर्षका आंशिक परीक्षा दिने  परीक्षार्थीहरुको»»

View More »


नेपाल ल क्याम्पसका ३ वर्षे एल.एल.वी दोस्रो वर्षका आंशिक परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ साल कार्तिक १९ गते देखि सञ्चालन हुने नेपाल ल क्याम्पसका ३ वर्षे स्नातक तह»»

View More »